กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมในกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ My Dream Career “อาชีพในฝัน” เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน เข้าเยี่ยมชมบูธและสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเรียนต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ งานนี้มีรุ่นพี่นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้ข้อมูลการศึกษาต่อ พร้อมทั้งมี Toffee Cake จากสวนดุสิต Home Bakery มาให้นักเรียนได้ชิมกัน สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก