รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “คุยสบาย ๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 268(42) หัวข้อ คุยจุ๊บจิ๊บ…กับ “ไกด์กุ๊บกิ๊บ ออนทัวร์”  เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ Poll Café และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting