มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย นายพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน และว่าที่ร้อยตรีศิรวิชญ์ คำดี บุคลากรกองบริการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567 โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี