ดร.สวงค์ บุญปลูก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5(10)/2558 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนการเช่าคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2557, (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การใช้งานระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)