สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 โดยในพิธีเปิดปิด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท กล่าวรายงานโครงการฯโดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักกีฬา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี
การประชุมคณะอนุกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 1/2560