วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครนายก เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายก ประจำปี 2560 ” โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬา การตอบปัญหาชิงรางวัล นิทรรศการการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 75 ปี