วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสภากาแฟสัญจร จังหวัดนครนายก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมทั้งตัวแทนหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ในวันดังกล่าว