ขอแสดงความยินดี นายชนินท์ คงทน นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม Safety Smart&Smile 2017 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ จัดโดย  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร