วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นักเรียน และชมรมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”  เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มสด. ซึ่งกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”  จำนวน 100,000 ดอก นี้สามารถร่วมประดิษฐ์ได้ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-16.00 น. จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560   

 

ครัวสวนดุสิต มสด. ศึกษาดูงานระบบการผลิตอาหารของบริษัท ซีพีแรม จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก