วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก พ.ศ.2560-2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อนำผลปฏิบัติงานในปี 2560 เข้าบรรจุในผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ณ ห้องราวินทรา โรงแรมจันทรา รีสอร์ท

มสด.จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
เทศบาลเมืองนครนายก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก