อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายศูนย์การศึกษาประจำศูนย์ห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรม Workshop การใช้งานแฟ้มข้อมูลและบริการผ่านระบบ Smart SDU Trang ให้แก่บุคลากรประจำศูนย์ฯ อำเภอห้วยยอด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย อาจารย์ทรงศักดา  ชยานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรฝ่ายวิทยบริการ ศูนย์ฯ ตรัง ร่วมเป็นวิทยากร  ณ ห้อง DP 11 วันที่ 12 ก.ย. 2560