ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(14)/2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระประชุม เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานความเคลื่อนไหวเฟสบุ๊คของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และรายชื่อหน่วยงานอิสระภายในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนในการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ฯลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (ภาพ/ข่าว:พศิน)