คุณดุษณี ตรีพันธุ์ และคุณอริสรา คีรีเพ็ชร พนักงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดอาหารใต้ “แกงพุงปลา” ในการประกวดอาหารปักษ์ใต้ ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560