มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมปฏิบัติงานในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก รุ่นอายุ 18 ปี ครั้งที่ 1 โดยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ดำเนินการในส่วนของฝ่ายจัดทำบัตรประจำตัว A.D. Card  ฝ่ายล่ามภาษามือไทยและสากล ฝ่ายอาสาสวัสดิการ ฝ่ายพิธีกรภาคสนาม ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬานิมิบุตร