มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา กับ Rosny  College, Tasmanian ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Paul  Robilliard  เอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย   ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาเชฟด้วยตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม อาหาร และภาษาต่างประเทศร่วมกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ Rosny College, Tasmanian ประเทศออสเตรเลีย ในการส่งนักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยนในช่วงกลางปี 2018 ด้วย  ภารกิจข้างต้น จึงเป็นการตอบย้ำศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอัตลักษณ์ด้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ:พิพัฒน์พล /ข่าว:ปภาวรินทร์)