สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม – 23 เมษายน 2561) โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนจากคณะ หลักสูตรต่างๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)  

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 7(37)/2561
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มสด. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561