มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

มสด.จัดพิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ชัยมงคล ประจำปี 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. ร่วมแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32