รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ชัยมงคล ประจำปี 2561 และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้นำการทำพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ:ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่2 (22)/2561
บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559