สำนักบริหารกลยุทธ์ Suan Dusit The open มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp for international School’s Students 2018 บริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ทางค่ายจัดไว้ให้ อาทิ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ เทคนิค การสร้างความสมดุลให้รูปถ่าย รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพจากกล้อง DSLR วิทยากรโดยบุคลากรจากกองประชาสัมพันธ์ และได้เยี่ยมชมโรงพิมพ์ ร้านศูนย์หนังสือของศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซท์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการ “Sports For Health”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่3/2561