นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนาอภิปรายพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รอบสอง ย้ำจุดยืนชัดเจน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 335 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมี ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยคุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  คุณพรรณวรท พุทธภากุล ผู้บริหารบริษัท กูเอเบิล เซอร์วิส แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ธุรกิจให้บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  คุณฉกาจ ชลายุทธ  ผู้ก่อตั้งบริษัท Chaos Theory  จำกัด ดำเนินงานด้าน Digital Media วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อออนไลน์และสื่อเว็บเครือข่ายสังคม  คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   และคุณทศพล  ศิริวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภาพไทย จำกัด และบริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด   ผลิตภาพยนตร์ ละคร  นักพากย์เสียงทางภาพยนตร์และลงเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง และผู้กำกับละคร  เข้าร่วมอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่สุดก่อนเปิดดำเนินการรับนักศึกษาในปี 2562 นี้ 

โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในการเข้าเยี่ยมชมฟิตเนสเซ็นเตอร์
มสด.จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561