โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 25 คน โดยได้เข้าเยี่ยมชมฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ เรื่อง “DIY อุปกรณ์การออกกำลังกาย” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การออกกำลังกายชนิดต่าง ๆ ณ ฟิต         เนสเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561   

นักศึกษา มสด. คณะวิทยาการจัดการ ได้รับโล่รางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนและโครงการ GSB Startup Academy
นิเทศศาสตร์ สวนดุสิต  ย้ำจุดยืนชัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม