โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว  การจัดกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อสมทบการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะจัดงานแถลงข่าวในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มสด. ครั้งที่ 5/2561
นักศึกษา มสด. คณะวิทยาการจัดการ ได้รับโล่รางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนและโครงการ GSB Startup Academy