กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี