รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2561  มีวาระสำคัญดังนี้  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 และการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 27 กันยายน 2561  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )