ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic” โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานในการนี้ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดพิธีสักการะบูชาหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในการจัดกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018” วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง
มสด.จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 7(10)/2561