มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “สวนดุสิต รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ งด ลด และเลิกใช้ถุงพลาสติก พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก แจม – เนโก๊ะจัมพ์ ร่วมพูดคุยแนวทางการรักษ์โลกแบบง่ายๆ ตามสไตส์สวนดุสิต ณ  อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม (GBL) เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ และได้รับรางวัล Popular Vote
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการ สัมมนาการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต