ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม  เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2562 และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 โดยมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562