ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม Lazada ชวนน้องๆ นักศึกษาร่วมกิจกรรม Lazada Livestream Competition 2019 presents Beauty Ambassador

โครงการ Lazada ชวนน้องๆ นักศึกษาร่วมกิจกรรม Lazada Livestream Competition 2019 presents Beauty Ambassador

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท