นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Macro Horeca Challenge 2019 ประกอบด้วย นายราเชนทร์ หลีแจ้ และนางสาวพัสตราภรณ์ ณะพิทักษ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเหรียญทองแดง รุ่น Professional และเป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ และนายอัครเดช คงเลิศ รับรางวัลประกาศนียบัตร รุ่น Junior จัดโดย บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) ณ แมคโคร สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มสด. ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการศึกษาดูงาน