โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม ข.ไข่ ฃ.ขวด กิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีการสังเกตอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งร่วมกันหาวิธีคิดแก้ปัญหา กิจกรรม ข้างในของไข่ ….มีอะไร กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็ก ๆ ทางด้านการสังเกตและการใช้ประสาทสัมผัสและเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็ก ๆ จะได้สัมผัสและเรียนรู้เรื่องไข่ที่มาจากสัตว์ปีกและสัตว์น้ำลักษณะของไข่ทั้งสองประเภท เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ขนาด สี และกลิ่นของไข่ไก่และไข่ปลาแซลมอนผ่านการวาดภาพ กิจกรรม The story of boiled chicken eggs เด็กๆ จะเรียนรู้เกี่ยวกับไข่ขาวและไข่แดงมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร วิธีการรับประทานอย่างไรจึงจะส่งผลดีต่อร่างกายต่อร่างกายเรา การเปรียบเทียบ คาดคะเนลักษณะ รูปร่าง สี การเปลี่ยนแปลงของไข่ต้ม ที่ใช้ระยะเวลาในการต้มที่แตกต่างกัน รวมทั้งพัฒนาให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต มีความละเอียด รอบคอบ ให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตามหลักโภชนาการ  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 11 เมษายน 2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 11 เม.ย. 62)
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 11 เม.ย. 62)