โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ  กิจกรรม ย้อมไข่ใส่ลวดลาย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ผ่านการสร้างลวดลายบนพื้นผิวของไข่ โดยเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการสร้างผลงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ในการวางแผนการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  กิจกรรม วุ้นไข่ใส่สี เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเปลือกไข่มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหาร ผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบ Cooking  ได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหาร และสามารถใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตการเปลี่ยนสถานะของวัตถุดิบเมื่อถูกความร้อน หรือสัมผัสกับความเย็น ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก วันที่ 11 เมษายน 2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 11 เม.ย. 62)
กองอาคารสถานที่ มสด. เดินรณรงค์ ปิดไฟ ปิดน้ำ และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ในช่วงวันหยุดสงกรานต์