โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ  กิจกรรม ข.ไข่ ฃ.ขวด เด็กๆ เรียนรู้วิธีการสังเกตอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งร่วมกันหาวิธีคิดแก้ปัญหา กิจกรรม เปลือกไข่ล่องหน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสังเกตและการจดบันทึก สรุปผลในการทดลอง ฝึกทักษะการตั้งคำถามข้อสงสัยในการทดลอง ทักษะการแสวงหาความรู้หรือค้นหาคำตอบในรูปแบบต่าง ๆ และทักษะการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น กิจกรรม ข้างในของไข่ ….มีอะไร เด็กๆ ได้เรียนรู้ ทางด้านการสังเกตและการใช้ประสาทสัมผัสและเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้เรื่องไข่ที่มาจากสัตว์ปีกและสัตว์น้ำลักษณะของไข่ทั้งสองประเภท เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างขนาด สี และกลิ่นของไข่ไก่และไข่ปลาแซลมอนผ่านการวาดภาพ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานในชั้นเรียน กิจกรรม เก็บให้ดีอย่าให้ไข่แตก เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล การสื่อสาร ฝึกการสังเกตและการทดลองเพื่อหาคำตอบ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยจำลอง ถ้าเราจะกลิ้งไข่ลงจากที่สูงเราจะทำอย่างไรไม่ให้ไข่แตก จะนำไข่ไปโรงเรียนเด็กจะนำไข่ใส่ภาชนะใดจึงจะมีความปลอดภัยที่สุด และถ้าจะโยนไข่จากที่สูงเราทำอย่างไรไม่ให้ไข่แตก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 เมษายน 2562

นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. ชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 17 เม.ย. 62)