สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานโภชนาการ การออกแบบตกแต่งอาหารเด็ก และการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรโครงการ La-or Plus / Laoriety และ English Playtime ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Suan Dusit The Open โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และมีโรงเรียนการเรือน หลักสูตรการกำหนดและการประกอบอาหาร เชฟโรงแรมชั้นนำระดับชาติ นักถ่ายภาพโฆษณาอาหารมืออาชีพ นักตกแต่งอาหารนิตยสารอาหารระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Suan Dusit The Open และ Dusit Bristo Co working space 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมพิธีมอบศาลาไลออนส์ไทย ครบรอบ 60 ปี