สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”  เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม ผู้บ่าวไทบ้าน  ชนะ ทีละสองดอก 4 : 1 คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม Suan Dusit Place  ชนะ ทีม Push Square 5 : 0 และ คู่ที่ 3 (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) ระหว่าง ทีม Fast 9 ชนะ ทีม ยานพาหนะ 6 : 0 โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดตามรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Senate_SDU 

   (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว/ภาพ)