โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดและ download ใบสมัครได้ที่นี่ http://la-orutis.dusit.ac.th/main/2019/1515.html

กองอาคารและสถานที่ มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพการบริการและการสื่อสารที่เป็นเลิศของเจ้าหน้าที่ส่วนงานจราจร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” วันที่ 1
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มสด. ร่วมบรรยายในงาน 2019 ASEAN-China (Guiyang) Belt and Road Culture and Tourism Exchange Week