สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม ผู้บ่าวไทบ้านแพ้เทคโน-ซาย4: 5คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม SuanDusit Place แพ้ ทีม G-Site2: 3 และคู่ที่ 3 (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) ระหว่าง ทีม เฟื่องฟ้าขจรชนะ ทีม ยานพาหนะ18 : 2 โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดตามรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Senate_SDU (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว/ภาพ)

  

มสด. จัดประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 8(41)/2562
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(40)/2562