หลักสู​ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต​ สาขาวิชาการตลาด​ คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ ร่วมมือกับ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์​และสาธารณสุข​ กาญจนาภิเษก​ ลงพื้นที่ตรวจเลือดให้กับเกษตรกร เพื่อหาสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในร่างกาย​ ณ​ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม​ ตำบลไทรใหญ่​ อำเภอไทรน้อย​ จังหวัดนนทบุรี​ ​ วัตถุ​ประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก วันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2562

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อ “สานสัมพันธ์บุคลากร-นักศึกษา”
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(42)/2562