ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการเช่าใช้เครื่องพิมพ์ ขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลา ๓ ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “ Make it more than an English class “ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องเรียน 11702 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่ง ได้ที่ โทร 096-8917826 คุณกัญญารัตน์ (เข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)