กำหนดการ ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดบริการแบบมาตรฐานสากล” ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายและขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบคัดลอกบทความวิชาการ (Turn it in) เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง