ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 11(23)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการนำเงินไปลงทุน สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด  5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน)
นักศึกษา มสด. ศูนย์ฯ ลำปาง คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขันประกอบอาหาร Makro HoReCa Challenge 2019