มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์จากสาขาต่างๆ เจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพบปะพูดคุยประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบ TCAS รอบ 2 โควตา (Quota) กับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และโรงเรียนหันคาพิทยา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.