โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานวันละอออุทิศ 2019 ลูกทุ่งแบทเทิล โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นบ้านหนูน้อย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดง ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 (ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทั่วไป ธุรกิจการบิน หัวหิน TCAS รอบที่ 1
มสด. เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4”