ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกเทปบรรยาย ตามคำเชิญจาก ASEAN – China (Guiyang) Tourism Culture Promotion Center สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากรในงาน “2020 ASEAN-China (Guiyang) Belt and Road Culture and Tourism Exchange Week” ภายใต้หัวข้อ “Deepening cooperation for a shared future” โดยงานดังกล่าว ASEAN – China (Guiyang) Tourism Culture Promotion Center ได้จัดพิธีเปิดและการประชุมสัมมนาวิชาการ Guizhou (Guiyang) – ASEAN Digital Economy, Culture and Tourism Forum and Culture and Tourism Industry Recovery and Development Forum ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ด้วยระบบส่งสัญญาณทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2563 ณ Guiyang International conference Exhibition Center เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ อาคาร 11 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 

 

คณะผู้บริหาร ม.สวนดุสิต ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด