นางสาวปภาวรินทร์  สังฆพรหม นักประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ครบรอบปีที่ 19 “ คมชัดลึก ลึกกว่าข่าว เร็วกว่าใคร ” โดยได้รับเกียรติจากคุณ กมลทิพย์  ใบเงิน  บรรณาธิการโต๊ะข่าวการศึกษาออนไลน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าดอกไม้ และท๊อฟฟี่เค้กโฮมเบเกอรี่ เนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (บางนา) วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

  

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ มอบเกียรติบัตรแก่ "น้องมุก" น.ส.สุธานาถ ศรีเพ็ชร นักศึกษาผู้ทำความดี ช่วยโบกรถเปิดทางให้รถพยาบาล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร