รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สร้างชื่อเสียงจากการสร้างสรรค์เนื้อหากิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อออนไลน์ TikTok จากผลงานกระท้อนลอยแก้ว และกระทงลอยมะระขี้นก ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์กนกวรรณ สัทธรรม และอาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ เข้ารับมอบ ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

  

 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ สุพรรณบุรี
ม.สวนดุสิต รับมอบวิปปิ้งครีมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจาก บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)