รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ สุพรรณบุรี โดยมีวาระเรื่องการเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ และกำหนดการณ์พิธีจัดงาน ณ ห้องประชุมกาหลาโรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

  

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(17)/2564
ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับเกียรติบัตรจากการสร้างชื่อเสียง ผ่านสื่อออนไลน์ (TikTok)