หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 2 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้อง STUDENT CENTER อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี