มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมเดินขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2563 นำโดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา แต่งกายชุดสีขาวเข้าร่วมแห่เครื่องสักการะเพื่อ ไปถวายแด่หลวงพ่อเกษม ซึ่งภายในงานมีการแสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร การจัดโรงทาน รวมถึงการจัดแสดงพระเครื่องของหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สุสานไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563