ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยดร.ขวัญนภา  สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการร่วมจัดสำรับอาหารถวายเพลคณะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (กาชัย  ขันติธัมโม) อดีตเจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต 1 อดีตเจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ และเป็นการบูรณาการการสอบปฏิบัติของนักศึกษาในรายวิชาอาหารไทยดั้งเดิม และรายวิชาเทคนิคการอบและเพสตรี้ ณ วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 

  

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(9)/2564
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขัน “เล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564”