รงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียน นายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่ ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และ คณะครู บุคลากรของโรงเรียน และศูนย์การศึกษาฯ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่คุณยายละออ หลิมเซ่งท่าย เนื่องในวันครบรอบวันเสียชีวิตของคุณยายละออ หลิมเซ่งท่าย ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรกให้กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโควิด – 19 ระหว่างวันที่ 6 – 13 กันยายน 2564 และรวบรวมบริจาคให้แก่วัดดงละคร เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยโควิด – 19 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 นอกจากนี้ยังมีการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  การสนทนาธรรม “พลังแห่งการให้” โดย พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ดร.  เจ้าอาวาสวัดดงละคร กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และกิจกรรม “ครอบครัวละออร่วมใจขอทำความดี” (ทำความดีในสถานที่ของตนเอง) ตลอดพีธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถวายของบริจาคและการจัดกิจรรมต่างๆ ทางโรงเรียน ได้มีการถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รับชมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ถือเป็นการทำบุญในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ วัดดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก